rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
31-05-2020


Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.


Stefan Wyszyński

 Grupy, Wspólnoty i Organizacje w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie