rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
21-06-2024


Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!


Jan Paweł II

 Terminy kursów    -     Jakub (6-8.09.2024)                            


Na kursie usłyszysz treści, które są wyzwaniem życia każdego z nas: jako syna, jako ojca i oblubieńca. W życiu każdego z nas te sfery obecne są w różnym natężeniu, ale z każdą z nich trzeba się zmierzyć.

Formularz zgłoszeniowy:

Nazwisko*:
Imie*:
Nr tel.*:
Email*:
Wiek*:
Uwagi / Pytania:
Przetwarzanie danych osobowych*: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Bartłomieja w Berlinie w celu utworzenia listy uczestników oraz organizacji kursu/rekolekcji zgodnie z klauzulą informacyjną. **
Zgoda na fotografowanie: Wyrażam zgodę na fotografowanie/nagrywanie mojego wizerunku, oraz publikacje zdjęć i wizerunku na naszej stronie https://sne-pmk-berlin.de oraz na naszej stronie na facebook.com w celach archiwalnych oraz reklamy naszej Szkoły Ewangelizacji i przyszłych organizaowanych kursów. **
Zgoda na informowanie o przyszłych wydarzeniach.: Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o przyszłych kursach i wydarzeniach organizowanych przez Szkołę Ewangelizacji św. Bartłomieja drogą elektroniczną (max. kilka wiadomości w roku)**

*- oznaczone pola konieczne muszą być wypełnione

** -
Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych.
Dostęp do danych ma administrator strony i organizatorzy kursu w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w kursie/rekolekcjach.
Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
- prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt do administratora strony: admin@sne-pmk-berlin.de