rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
10-12-2023


Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.


Jan Paweł II

 Świadectwo   

13.05.2009- Basia Maria

Dzięki, o Panie, składam dzięki, o wszechmogący mój Królu w niebie.


1. Za to, ze dałeś mi wiarę i posłałeś mi Twojego kapłana ks. Marka Kędzierskiego na mojej drodze życia.
2. Za to, ze dałeś mi miłość i uczę sie Ciebie coraz bardziej kochać.
3. Za to, ze dałeś mi siebie i nie muszę już Ciebie szukać.
4. Ty mi przebaczyłeś grzechy i ich już nie pamiętasz, a ja przebaczyłam bliźnim i mam spokój wewnętrzny.
5. Ty mi przywracasz życie, ponieważ tyle lat chodziłam w ciemności daleko od Boga.
6. Za to, ze jesteś ze mną, ponieważ nauczyłam sie zaufania do Ciebie.
7. Za to, ze przygotowałeś mnie na odejście mojej mamy i ja wziąłeś w dzień Twego Miłosierdzia.
8. Za to, ze mogę dążyć w Wspólnocie modlitewno-ewangelizacyjnej do chrześcijańskiej doskonałości.
9. Tobie śpiewam z radością i moje serce sie raduje.

JEZU UFAM TOBIE