rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
21-06-2024


Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.


Mt 24,42a

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>

21 czerwiec, Czwartek 11 tygodnia okresu zwykłego

„Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje...” (Mt 6,8-10)
Ptaszek chciałby się wzbić ku temu jaśniejącemu Słońcu, które czaruje jego oczy, chciałby naśladować swych braci Orłów, których widzi wznoszących się aż do Boskiego Ogniska Trójcy Świętej (...) Niestety!, wszystko, co może zrobić, to podnieść swe małe skrzydła, ale wzlecieć, to już nie leży w jego niewielkiej mocy. (Rkp B 5r)
Jakże ja, krucha istota, mogę wznieść się aż do Twego Ogniska Miłości, aż ku szczytom Miłości. Zanieść mnie tam może jedynie Boski Orzeł, Twój Syn umiłowany, jaśniejące Słońce. Z Nim i w Nim mogę nazywać Cię Twoim imieniem: Ojcze.