rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
05-04-2020


Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.


Stefan Wyszyński

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>

5 kwiecień, Wielki Czwartek

„Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.” (J 13, 1)
W czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy (Jezus) widział, że serca uczniów płoną do Niego ogniem gorętszym, po tym jak dopiero co dał im siebie w niewysłowionej tajemnicy Eucharystii, ów dobry Zbawiciel chciał zostawić im przykazanie nowe (...) „byście miłowali jeden drugiego jak ja was umiłowałem. To będzie znak dla wszystkich, żeście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować”. (Rkp C 11v)
Przykazanie miłości ugruntowane jest na sakramencie miłości. Tylko pod tym warunkiem i tylko zgadzając się dać siebie samego możemy się wzajemnie miłować. Najświętsza Eucharystia, źródło miłości.