rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
22-01-2018


Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.


Jan Paweł II

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Pytali znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zarządał tabliczki i napisał:«Jan mu będzie na imię».” (Łk 1, 62-63)
Zastanawiałam się, jak też nazywać się będę w Karmelu. Wiedziałam już, że jest tam Teresa od Jezusa, ale nie sądziłam, że mi odbiorą moje piękne imię. Wtem pomyślałam o Małym Jezusie, którego tak kochałam, mówiąc sobie w duchu: „Och, gdyby tak nazwano mnie Teresą od Dzieciątka Jezus!” (Rkp A 31r-v)
Imię jest całym programem życia, określa osobę lub objawia jej misję. A zatem Jan, który chrzci. A zatem Teresa i jej „mała droga”. Niech mój święty patron będzie dla mnie wzorem. Niech żyje w duchu mojego imienia.