rmissio
mapa sne
25-04-2018Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

   
 Z życia i dla życia Wspólnoty Zamknietej...


Podaj Hasło: