rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

 Galeria                           KAMCH - Münster 06-08.02.2009