rmissio
mapa sne  
21-06-2024Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi


Jan Paweł II

   
 Aktualności i wydarzenia
Boże Narodzenie 2009


Bracia!

 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne

(J 3, 16).

 

To jest Dobra Nowina dla nas i dla całego świata, a nam najmniejszym została dana ta łaska, ogłaszać Ją światu (por. Ef 3, 8) i już dziesięć lat trwać we Wspólnocie modlitewno-ewangelizacyjnej Św. Bartłomieja. Odwieczne Słowo Ojca stało się ciałem i zamieszkało wśród nas… Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy… z Boga się narodzili… Jan daje o Nim świadectwo… (por. J 1, 11-15) I my dawajmy o Nim świadectwo i stawajmy się świadkami Miłości. Ogłaszajmy chwałę Jednorodzonego Syna Bożego narodzonego dla nas z Maryi dziewicy i adorujmy w tych szczególnych dniach Tajemnicę Wcielenia.

Z modlitwą

Ks. Marek – Pasterz Wspólnoty

wraz z Odpowiedzialnymi
19 Grudnia 2009

Paczki - dar serca naszych parafian, dotarły w sobotę 19 grudnia do adresatów: do dzieci z Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej "Oratorium" przy Zgromadzeniu Sióstr Michalitek w Przemyślu, ze Świetlicy przy kościele św. Karola Boromeusza i Domu Małego Dziecka we Wrocławiu, a także do kilkudziesięciu dzieci z bardzo biednych rodzin w Szczecinie i na  Podlasiu.

 

Wszystkim parafianom za dar serca składamy Serdeczne Bóg zapłać! Dziękujemy siostrom i braciom ze wspólnoty modlitewno - ewangelizacyjnej za wszelką pomoc okazaną przy organizacji paczek świątecznych; dziękujemy za dbanie, aby każda paczka została przeniesiona do galerii; dziękujemy naszym braciom za sprawne zapakowanie i przewiezienie paczek do oczekujących na nie dzieci. W szczególności zaś dziękujemy osobom z Diakoni charytatywnej naszej Wspólnoty, za pełne serca zaangażowanie się i organizację tego dzieła.

 

Pasterz Wspólnoty Św. Bartłomieja

wraz z Odpowiedzialnymi

 

Ks. Marek Kędzierski SDB

 
9 Grudnia 2009Mój pierwszy Kurs Filipa

 

„Kurs Filipa jest rodzajem rekolekcji ewangelizacyjnych i prowadzi do osobistego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym.” Takimi słowami najczęściej wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Bartłomieja informuje wspólnotę Polskiej Misji o kolejnej propozycji, jaką jest Kurs Filipa. Przychodzą chętni, a formatorami są animatorzy wspólnoty wraz z duszpasterzem.

W Kursie, jaki odbył się w dniach 27-29 listopada br., mogłem uczestniczyć i to w podwójnej roli: pasterza (pod nieobecność ks. Marka) i zarazem uczestnika. 

Całe to rekolekcyjne spotkanie, od piątku wieczorem do niedzielnego popołudnia, jest faktycznie „drogą”, która jako cel wskazuje Zmartwychwstałego. Przy pomocy przede wszystkim słowa głoszonego (bardzo częste odwoływanie się do tekstów Pisma św.), przeprowadza uczestników Kursu od zrozumienia słabości natury ludzkiej do jej uwielbienia, jakie dokonało się poprzez Chrystusowe zmartwychwstanie.


Czytaj dalej...


8 Grudnia 2009


21 listopada 2009 o godz.11.00 nasza Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna św. Bartłomieja świętowała w kościele św. Józefa na Weddingu, jubileusz 10-lecia istnienia. Około 150 braci i sióstr z rodzinami wraz z przyjaciółmi tego dnia zapragnęło być razem, by wspólnie podziękować Bogu za to, co w naszym życiu w minionym czasie dokonał. Wspólnie wzięliśmy udział w Eucharystii dziękczynnej i obejrzeliśmy małe ewangelizacyjne przedstawienie teatralne, p.t. „Powołani, by nieść światło”, przygotowane, jeśli tak można powiedzieć, przez rodzącą się powoli diakonię teatralną.

Nasze troski, rodziny i oczywiście naszą Wspólnotę tego dnia zawierzyliśmy naszej Matce Maryi, idąc ze Słowem Bożym i z zapalonymi świecami w modlitewnej procesji do Maryjnego ołtarza, prosząc o dalsze wstawiennictwo i opiekę.

Nie zabrakło oczywiście i wspólnej agapy, wspólnego świętowania przy stole, śpiewów, wspomnień, nie zabrakło radości. Dowodem na przemianę naszych serc, na działanie Jezusa w nas we Wspólnocie były odważne, mocne i piękne świadectwa braci i sióstr.

Po tak pięknym świętowaniu ciśnie się na usta: Chwała Panu!  i dziękczynienie Bogu za to że, nam - najmniejszym, podobnie, jak kiedyś św. Pawłowi, została dana ta łaska: ogłaszać bogactwo Chrystusa (por. Ef 3,8).
23 listopada 2009

PREZENTY Z OKAZJI BOŻEGO NARODZENIA 

Już tradycyjnie w Adwencie organizujemy pomoc dla ubogich dzieci w Polsce. Zapraszamy, by z okazji Bożego Narodzenia przygotować paczki dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Oratorium” Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła w Przemyślu, ze Świetlicy Wychowawczej Ojców Franciszkanów we Wrocławiu, z Domu Małego Dziecka we Wrocławiu oraz Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Szczecinie. Z bożonarodzeniowego drzewka w naszej świątyni (Bazylika Św. Jana Chrzciciela, Lilienthalstr 5, 10965 Berlin) zabieramy do domu serce z imieniem i podanym wiekiem dziecka, któremu przygotowujemy paczkę.  Co możemy podarować: zabawki, odzież , obuwie (w podanych na serduszkach rozmiarach), kosmetyki,  słodycze… Prosimy o czytelne podpisanie paczek (wraz z miejscowością)  i złożenie do 13 grudnia 2009 roku pod choinką. Pamiętajmy, że: Radosnego dawcę miłuje Bóg!

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.

Odpowiedzialni za organizację i przebieg dzieła pomocy dzieciom: Wspólnota modlitewno - ewangelizacyjna.


Czytaj dalej...18 Listopada 2009

W październiku bieżącego roku wspominamy pierwszą ewangelizację Kursem „Filip”  w naszej misyjnej parafii w Berlinie. Wielu wiernych doświadczyło wtedy łaski nawrócenia i postawiło w centrum swojego życia Osobę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trwałym owocem głoszenia Słowa Bożego i przyjęcia Go, jest pragnienie trwania w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (por. Dz 2, 42). Tak było i w tym przypadku jeszcze na Tempelhof. Na zaproszenie Ks. Jana Gierlaka, Misjonarza Saletyna wraz z posługującą wtedy ekipą z Mrągowa (SNE św. Filipa), skierowane do uczestników na zakończenie kursu w październiku 1999 roku spora grupa parafian odpowiedziała pozytywnie. Był to początek nowego dzieła w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie - zawiązanie się Wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej św. Bartłomieja, a w dalszej perspektywie powstania Parafialnej Szkoły Nowej Ewangelizacji (2003 r.).


Czytaj dalej...
6 Listopada 2009

Uwaga Wspólnota Św. Bartłomieja

 

Przypominamy że w najbliższy wtorek 10 listopada 2009 spotykamy się w naszej Bazylice Jana Chrzciciela o godz. 19.15 na Liturgii Pokutnej.
16 Października 2009

Echo kursu Filipa w Carlsbergu


Na zaproszenie Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w Niemczech, w dniach od 2 do 4 października 2009 roku, nasza SNE Św. Bartłomieja poprowadziła ewangelizację kursem „Filip” w ośrodku tego Centrum - „Marianum” w Carlsbergu. Miejsce to szczególne, bowiem po wybuchu stanu wojennego w Polsce, w okresie komunizmu, w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, pracował tu i zmarł ks. Franciszek Blachnicki - założyciel Ruchu Światło-Życie, dziś Sługa Boży, którego proces beatyfikacyjny trwa.

Uczestnikami kursu była 42 osobowa grupa młodzieży oazowej wraz z ich animatorami ze wspólnot Ruchu Światło-Życie z wielu Polskich Misji Katolickich w Niemczech.

Treści kursu, przekazywana wiedza religijna, dla wielu z nich nie były nowe, ponieważ na co dzień są formowani w swoich wspólnotach, pochodzą z domów, gdzie rodzice sami kiedyś formowani w Oazie, dziś tworzą drugą gałąź Ruchu - Domowy Kościół. To wszystko wybrzmiało w świadectwach na zakończenie tej trzydniowej ewangelizacji. Kurs był „pigułką” tego, co już dotychczas poznali w czasie swojej formacji, ubogacił ich dotychczasowe życie wiarą i pozwolił spojrzeć inaczej na przeżywanie swojej wiary dzisiaj.

Posługę Słowa pełnili: Ks. Sławomir Wojciechowski z Centrum w Carlsbergu (pod nieobecność naszego pasterza), Dorota Jaszczyk, Anita Błażejowska, Dominika Urbatzka, Jarosław Krasowski i Ryszard Porzyński.

Wdzięczni  Bogu za to nowe doświadczenie pracy z młodzieżą, dziękujemy całej Wspólnocie i wszystkim modlącym się w intencji tego kursu. Bóg zapłać!
23 Września 2009

Po wakacyjnym wypoczynku – czas ewangelizacji Kursem „Filip”

 

Po wakacyjnym wspólnotowym wypoczynku na Młynnym pod Gorcem, uroczystą celebracją z okazji Patrona naszej SNE, Świętego  Bartłomieja, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny – czas powrotu do posługi ewangelizacyjnej. I tak, w dniach od 18 do 20 września br., po raz kolejny w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, odbył się Kurs Filipa w czasie, którego Pan przemieniał nasze serca i tych, których zgromadził. Wielu z uczestników korzystając z zaproszenia przyszło również na spotkanie modlitewne Wspólnoty otwartej w ostatni wtorek. Kurs ukończyły 23 osoby.Posługę Słowa pełniła ekipa w skła-

dzie: Anita Błażejowska, Ewelina Łakomiec, Krzysztof Malinowski, Justyna Sobota, Elżbieta Gabrel, Ryszard Porzyński oraz Ks. Marek Kędzierski SDB. Bóg zapłać wszystkim za wsparcie modlitewne! Teraz przed nami czas przygotowania do ewangelizacji młodzieży w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacyjnym Ruchu Światło – Życie „Marianum” w Carlsbergu.
12 Lipca 2009

Uwaga Wspólnota Św. Bartłomieja !

Na okres wakacji, w miesiącu lipcu i sierpniu spotkania modlitewne obu Wspólnot, „zmamkniętej i otwartej” będą się odbywały 

we wtorki o godz. 19:00 w Galerii pod Bazyliką.

Natomiast 25.08.2009 (wtorek) wspólną Eucharystią o godz. 19:15 

z okazji święta naszego patrona, Św. Bartłomieja rozpoczniemy normalny, dotychczasowy cykl spotkań modlitewnych.


Życzymy wszystkim miłych wakacji, dobrego wypoczynku

i szczęśliwego powrotu a w wolnych chwilach zachęcamy do 

lektury nowej Encykliki społecznej "Caritas in Veritate"

Ojca Św. Benedykta XVI  ...>>>

Szczęść Boże.
19 Czerwca 2009


Czytaj dalej...12 Czerwca 2009 Zaproszenie do Dziękczynienia…

 

„Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu,że uznał mnie za godnego wiary,skoro przeznaczył do posługi mnie”.

(1 Tm 1, 12)

 

„…Pan mnie namaścił. Posłał mnie,

by głosić dobrą nowinę ubogim,

by opatrywać rany serc złamanych…,

aby im dać olejek radości zamiast szaty smutku…”

 (Iz 61,1-3)

 

W 25 Roku kapłańskiej służby błogosław PANIE wszystkim, których postawiłeś na drodze mojego życia; błogosław tym, wśród których pracuję  i tym, do których mnie jeszcze poślesz; pamiętaj PANIE o tych, którzy umarli i daj Im udział w Twojej radości. 

 

Wdzięczny Bogu za łaskę kapłaństwa

Błogosławi i prosi modlitwę

Ks. Marek Kędzierski - Salezjanin

 

Czytaj dalej...
24 Maja 2009


Drodzy Bracia i Siostry, 

Członkowie Wspólnot i Parafianie,

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy na  Wigilię Zesłania Ducha Świętego 30 maja 2009 r.. Za przykładem Apostołów i ich Uczniów zapraszamy do czuwania  na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa, oczekując przyjścia Ducha Świętego, którego obiecał nam Pan Jezus. Będziemy słuchać z otwartymi sercami Słowa Bożego, przypominającego nam o tym, co Bóg uczynił swojemu ludowi, będziemy przeżywać celebrację znaków towarzyszących wydarzeniu Pięćdziesiątnicy:
Czytaj dalej...

23 Maja 2009Wspólnotową majówkę 

w Schwerin nad jeziorem, 

w parafii Księdza Bronisława Marecika, na kresach diecezji Görlitz wspomina Teresa. 


Zapraszamy do lektury…


Czytaj dalej...
15 Maja 2009NOWE ŻYCIE Z BOGIEM

"Tak, bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".

                                     (J 3,16)

W dniach od 8 do 10 maja, pierwszy raz w naszej Misji, odbył się 

kurs ewangelizacyjny:

NOWE ŻYCIE Z BOGIEM.

Był to czas formacji dla Wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych z naszej parafii. Kurs poprowadziła Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Pawła z Kielc wraz z naszą berlińską 

SNE Św. Bartłomieja.


Czytaj dalej11 Maja 2009

Braci z Rodzinami i Przyjaciółmi zapraszamy na "majówkę" naszej Wspólnoty modlitewno - ewangelizacyjnej Św. Bartłomieja w Berlinie. Miejsce: Parafia nad jeziorem, gdzie pracuje Ks. Bronisław, ok. 50 km od Berlina autostradą w kierunku na Drezno zjazd nr:4. Adres: 15755 Schwerin, Teupitzer Str. 49 Wyjazd: 16 maja 2009 r., godz. 8.00 z pod Bazyliki Św. Jana Chrzciciela, Lilienthalstr. 5, 10965 Berlin. Powrót: Popołudniu tego samego dnia w sobotę W programie: Eucharystia, Nabożeństwo Majowe, wspólne świętowanie na świeżym powietrzu, ognisko. Zaprasza: Pasterz Wspólnoty wraz z Odpowiedzialnymi.

 
25 Kwietnia 2009

Czytaj dalej9 Kwietnia 2009Bracia! Przed nami Najświętsze i Największe Dni  Triduum Sacrum!

 

…Syn Boży uniżył samego siebie, stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, przyjął na siebie nasze słabości, cierpienia i śmierć, i poniósł je na drzewo krzyża. …

„Dziś wieczorem będziemy sprawowali Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, podczas której będziemy uczestniczyć w pamiątce ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Od tamtej uczty paschalnej w Wieczerniku, pod postaciami chleba i wina wciąż staje się obecny Chrystus, gdy kapłan wypowiada słowa: To jest moje Ciało, to jest moja Krew.

Czytaj dalej

28 Marca 2009

Droga Krzyżowa

 

Jak co roku w okresie Wielkiego Postu pragniemy wspólnotowo odprawić drogę krzyżową kontemplując umęczone Ciało i Oblicze naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty modlitewno -ewangelizacyjnej we wtorek 31  marca 2009  o godz. 19.15 do Bazyliki Św. Jana Chrzciciela Lilienthalstr.5  10965 Berlin.


Echo Drogi Krzyżowej


24 Marca 2009

W drodze do Madrytu,

 

Zapraszamy wszystkich młodych i tych którzy się młodo czują 4 kwietnia na Diecezjalny Dzień Młodzieży-Berlin 2009, jako etap w drodze na Światowe Dni Młodzieży w Madrycie.

 

Czytaj dalej16 Marca 2009

Czas ewangelizacji wśród Salezjanów Współpracowników - Echo Kursu Filipa 

w Kutnie

W dniach od 13 do 15 marca 2009 r.  w  Jubileuszowym Roku 150-lecia Salezjanów Księdza Bosko, na zaproszenie ks. Henryka Bonkowskiego SDB opiekuna Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników prowincji Warszawskiej, nasza parafialna Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Bartłomieja prowadziła  Ewangelizację kursem Filipa  w  Domu Rekolekcyjnym  SDB w Kutnie Woźniakowie.
Czytaj dalej13 Marca 2009

Kurs Filipa w Kutnie

 

Nasza parafialna Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Bartłomieja poprowadzi w dniach 13-18.03.2009 Ewangelizację kursem Filipa dla Salezjanów Współpracowników w Domu Rekolekcyjnym SDB Kutno – Woźniaków. Prosimy o modlitwę w intencji ekipy głoszącej i uczestników kursu.
12 Marca 2009

                                                Trzecia rocznica...

Celebracją Sakramentu Pojednania we Wspólnotach SNE Św. Bartłomieja w naszej Misji rozpoczęliśmy obchód trzeciej rocznicy zamknięcia Wspólnoty „Starszej”. Nawrócenie i pojednanie poprzedziło ponowienie deklaracji uczestników. Po spowiedzi i wspólnym dziękczynieniu, członkowie Wspólnoty, jak owieczki i baranki przybliżyli się do Jezusa-Pasterza w Najświętszym Sakramencie, i przed Nim, i wobec wszystkich zgromadzonych w świątyni, wypowiedzieli słowa swoich  zobowiązań  we  Wspólnocie  modlitewno-ewangelizacyjnej. Pragną trwać 

nadal i angażować się gorliwie w dzieło Nowej Ewangelizacji. Swoje deklaracje złożyli stóp Jezusa Eucharystycznego na Ołtarzu na otwartej księdze Pisma Świętego. Na kolejny etap życia we Wspólnocie wszyscy przyjęli błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Radość napełniła serca uczestników Liturgii i zabrana została na agapę do „Galerii pod Bazyliką”, wyrażała się w życzeniach, w rozmowach, w dzieleniu się sobą i przyniesionymi potrawami z Braćmi.
11 Marca 2009


W niedzielę 8 marca 2009 zakończył się kolejny kurs Filipa w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie zorganizowany w Jubileuszowym Roku Św. Pawła – Apostoła Narodów. Te trzy dni, od piątku do niedzieli, były dla nas wszystkich wspaniałym czasem radości i odkrywania na nowo w swoim życiu prawdziwej drogi szczęścia, którą jest Osoba Jezusa Chrystusa. Tym razem w kursie uczestniczyło 21 osób. Na jego zakończenie nie zabrakło świadectw uczestników. Dzielili się tym, że czas kursu pomógł im w zrewidowaniu, jakże często rutynowego spełniania swoich dotychczasowych chrześcijańskich obowiązków i praktyk religijnych. 

Postawili Jezusa – Pana i Zbawiciela w centrum swojego życia i pragną z Nim iść przez życie spotykając Go w Słowie Bożym i Sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii. Wielu uczestników zapragnęło doświadczać Kościoła poprzez włączenie się w życie konkretnej Wspólnoty parafialnej.

Posługę Słowa pełniła ekipa w składzie: Gabriela Andruszczenko, Ewelina Łakomiec, Małgorzata Zając, Justyna Sobota, Ryszard Porzyński oraz Ks. Marek Kędzierski SDB. Bóg zapłać wszystkim za modlitewne wsparcie w trakcie ewangelizacji Kursem Filipa!
26 Lutego 2009

Uwaga Wspólnota SNE Św. Bartłomieja,

 

Przypominamy że w najbliższą sobotę 28 lutego o godz. 18.00, wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału w naszej pierwszej Eucharystii przeżywanej razem ze Wspólnotą parafialną, w czasie Której będziemy służyć modlitwą i śpiewem.

 
11 Lutego 2009

W dniach od 6 do 8 lutego 2009 nasza parafialna Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Bartłomieja prowadziła Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej dla grupy modlitewnej w Polskiej Misji Katolickiej w Münster. Trwająca od kilku lat na cotygodniowej modlitwie Słowem Bożym grupa wiernych to owoc czterokrotnej ewangelizacji kursem Filipa w Münster. To dla nich przede wszystkim zorganizowany został ten kurs, chociaż wśród uczestników były osoby z innych miejscowości. W ciągu tych kilku dni próbowaliśmy znaleźć odpowiedz na pytanie: co to jest modlitwa charyzmatyczna? Modlitwa charyzmatyczna: jest to taki styl modlitwy, który organizuje   życie   osobiste,   życie  wspólnoty,  tworzy  jej 

strukturę i działanie.Przekazany na tym kursie styl modlitwy osobistej Słowem Bożym ubogacił życie modlitewne uczestników i nadał sens dotychczasowym ich modlitwom, jak sami to stwierdzili już w trakcie kursu i na jego zakończenie w świadectwach. Z tego nowego doświadczenia zrodzi się, jak ufamy, odkrycie dalszej drogi dla całej grupy i jeszcze głębsze pragnienie ewangelizacji. Z taka nadzieją posługę Słowa pełniła ekipa w składzie: Małgorzata Zając, Jarek Krasowski, Ryszard Porzyński i Ks. Marek Kędzierski SDB. Bóg zapłać wszystkim za wsparcie modlitewne!
4 Lutego 2009

Uwaga Wspólnota Św. Bartłomieja

Przypominamy że w najbliższy  wtorek 10 lutego 2009 spotykamy się o godz. 19:15  na wspólnej Eucharystii którą uwieńczymy Agapą.
29 Stycznia 2009

Drodzy Bracia! Zaproszenie!

 

Jak wszystkim wiadomo, 20 listopada 2008 roku powiększyła się nasza Wspólnota, w rodzinie Karoliny i Dawida Buzikowskich przyszedł na świat drugi syn Nikodem Karol.

 

Zapraszamy Wszystkich Braci na Uroczystość Chrztu Świętego i na wspólne dziękczynienie za dar życia.

Chrzest Nikodema Karola odbędzie się 31 stycznia br. w Bazylice Św. Jana Chrzciciela, Lilienthalstr. 5, 10965 Berlin o godz. 16.00. Sakramentu Chrztu udzieli Pasterz naszej Wspólnoty, Ks. Marek Kędzierski SDB.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współtworzenia Liturgii.

Do zobaczenia!28 Stycznia 2009

Bliskie rozpoczęcie obchodów 150. rocznicy Zgromadzenia Salezjańskiego 29/1/2009 -

  

Członkowie “Towarzystwa św. Franciszka Salezego”, znani jako Salezjanie, również nasi Księża pracujący w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, zbliżają się do momentu rozpoczęcia obchodów 150. rocznicy swojego istnienia.

Zgromadzenie Salezjańskie, powstałe oficjalnie 18 grudnia 1859 roku w Turynie, jest dzisiaj obecne w 129 krajach, liczy 16.092 salezjanów (10.669 księży, 2.025 koadiutorów, 2.765 kleryków, 515 nowicjuszy i 118 biskupów, wśród których jest 5 kardynałów).

Rocznica ta upamiętnia spotkanie, które miało miejsce 18 grudnia 1859 roku w pokoju Ks. Bosko, przy Oratorium św. Franciszka na Valdocco, gdzie 18 młodzieńców, zgodnie z tym, co podaje historyczny protokół, zdecydowało się “utworzyć Towarzystwo czy Zgromadzenie, i mając na celu wzajemną pomoc we własnym uświęceniu, postawili na głoszenie chwały Bożej i zbawienie dusz, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących wykształcenia i wychowania”.


Czytaj dalej27 Stycznia 2009

"Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,

 tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.

Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,  abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono."

 

Powyższe słowa to prolog Ewangelii Św. Łukasza, ucznia i towarzysza wypraw misyjnych Apostoła Pawła. Silna wiara i wielka wiedza Apostoła Pawła przekonała go o pewności nauki płynącej ze Świętych Pism o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie wywierając wpływ na pragnienie przekazania tej nauki dalej. Również i my, w Jubileuszowym Roku 2000 Urodzin Świętego Pawła, ogłoszonym przez Ojca Św. Benedykta XVI, korzystając ze szczególnych łask tego czasu, mogliśmy zgłębiać Pisma w kursie „Uczniowie Emaus”.


Czytaj dalej
12 Stycznia 2009                    Echo spotkania opłatkowego

W sobotę, 10 stycznia 2009 roku, w kościele Św. Józefa na Weddingu, odbyło się spotkanie opłatkowe Wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej Św. Bartłomieja wraz z rodzinami i kręgiem Przyjaciół naszej SNE. Dzień rozpoczął się wspólną Eucharystią w intencji Nowej Ewangelizacji i w naszych intencjach. Modliliśmy się za powołanych do służby Bożej z naszej Wspólnoty oraz za wszystkich, którzy nas wspierają w posłudze, szczególnie za Siostry Karmelitanki, min. z Betlejem. Znakiem jedności była hostia wypieczona w Betlejem i nadesłana przez Siostrę Elżbietę od Trójcy Świętej. Bet Lehem znaczy dosłownie „dom chleba”.

Czytaj dalej

 
10 Stycznia 2009

Uwaga Wspólnota Św. Bartłomieja

 

Przypominamy że w najbliższy wtorek 13 stycznia 2009 spotykamy się w naszej Bazylice Jana Chrzciciela o godz. 19.15 na Liturgii Pokutnej.
1 Stycznia 2009

Kurs ten jest kursem formacyjnym dla Wspólnoty Św. Bartłomieja, ale zaproszony niech poczuje się  każdy, kto ukończył Kurs Filipa i chce wyruszyć razem z dwójką apostołów do Emaus, by odkryć  moc Słowa Bożego, rozpoznać Jezusa w  Pismach i przy łamaniu  chleba. Formularz zgłoszeniowy  …>>>   


więcej informacji …


Uwaga!

Wspólnota Św. Bartłomieja -   przypominamy o zmianie dotychczasowego garfika spotkań obu Wspólnot, więcej informacji..>>>

Spotkanie opłatkowe dla całej wspólnoty SNE Św. Bartłomieja wraz z rodzinami i osobami, które  chcemy zaprosić, odbędzie się 10 stycznia 2009 w sali parafialnej przy kościele St.Joseph Müllerstrasse 161- wejście do sali: Willdenowstr.8,  13353 Berlin Wedding.  Mapka lokalizacyjna ...>>>

Spotkanie rozpoczniemy Eucharystią o godz.10.00. Następnie świąteczna Agapa, w trakcie, której będzie czas na składanie sobie życzeń, będą jasełka i wspólne kolędowanie.

To, co pojawi się na świątecznym stole zależy od nas, od tego, co przyniesiemy. Każdy, więc niech zadba o to, żeby Agapa była rzeczywiście uroczysta! Do zobaczenia!

 ***Archiwum - Aktualności i wydarzeń***